Događaji

Organizovati kvalitetan događaj nije lako. Bilo da je to konferencija, proslava kompanije, panel diskusija, radionica ili predavanje. Važni su lokacija, logistika, agenda, gosti. Kada se sve završi, posetioci ostaju sa svojim uspomenama i utiscima, a kako bi se podsetili u budućnosti kako je neko dešavanje izgledalo, u najboljem svetlu, tu su fotografije.

Pred vama je presek događaja dokumentovanih od strane Diptych-a, tokom prethodnih nekoliko godina. Svaki događaj je nosio nešto posebno, a mi smo se potrudili da to zabeležimo.